Informacja z dnia 13.06.2016 r. w sprawie zawartości Suplemetu 8.8 do ósmego wydania Farmakopei Europejskiej

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

                                  Grzegorz Cessak

 

Informacja z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie zawartości Suplementu 8.8 do ósmego wydania Farmakopei Europejskiej

 

Informuje się, że Suplement 8.8 do Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) wydanie ósme wprowadza uzupełnienia i zmiany do Ph. Eur., które stają się obowiązujące w krajach stosujących Farmakopeę Europejską w tym w Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 1 lipca
2016 r., na podstawie Rezolucji Rady Europy (Council of Europe, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH)) AP-CPH (15) 2.

W załączeniu do Informacji przedstawia się tabelę zawierającą tytuły tekstów podstawowych (rozdziałów), monografii ogólnych i monografii szczegółowych zawartych w Suplemencie 8.8 do Farmakopei Europejskiej. Nazewnictwo podane jest w języku łacińskim, angielskim, francuskim i polskim. Przy tytułach, w górnym indeksie, umieszczono oznakowania dotyczące rodzaju wprowadzanego do tekstu Suplementu 8.8 Ph. Eur. uzupełnienia lub zmiany. Wyjaśnienia zastosowanych oznakowań podaje się poniżej:

         *    − jednobrzmiące nazwy angielska i francuska,

I     – oznacza monografię niezamieszczoną dotychczas w Ph. Eur.,

II    – oznacza monografię Ph. Eur., która została poddana pełnemu procesowi rewizji,

III  – oznacza monografię Ph. Eur., do której wprowadzono częściowe zmiany o charakterze merytorycznym.

    Prezes Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

                                                                                    /-/  Grzegorz Cessak