INAUGURACJA PROJEKTU WSPÓLPRACY BLIŹNIACZEJ W OBSZARZE LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH WSPIERANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

PRESS RELEASE

Kiszyniów, 9 Marca, 2017

                               

INAUGURACJA PROJEKTU WSPÓLPRACY BLIŹNIACZEJ

 W OBSZARZE LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH WSPIERANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Oficjalna ceremonia otwarcia, zorganizowana 9 marca 2017 roku przez Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Republice Mołdawii, Agencję Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych Republiki Mołdawii, Państwową Agencję Kontroli Leków z ramienia Ministerstwa Zdrowia Republiki Litewskiej i Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Rzeczypospolitej Polskiej oznacza oficjalne rozpoczęcie finansowanego przez Unię Europejską Projektu Współpracy Bliźniaczej,  „Wzmocnienie Agencji Leków i Wyrobów Medycznych jako agencji regulacyjnej w dziedzinie leków, wyrobów medycznych i działalności farmaceutycznej(”Strengthening of the Medicines and Medical Devices Agency of the Republic of Moldova as regulatory agency in the field of medicines, medical devices and pharmaceutical activity”), który będzie dążyć do poprawy jakości produktów leczniczych, wyrobów medycznych i działalności farmaceutycznej
w Republice Mołdawii.

Ogólnym celem Projektu Współpracy Bliźniaczej finansowanego przez  Unię Europejską jest pełna i poprawna implementacja dorobku prawnego Unii Europejskiej w obszarze produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz przygotowanie Agencji Leków i Wyrobów Medycznych Republiki Mołdawii (MMDA) do przyłączenia do agencji regulacyjnych UE Network jako równorzędnego partnera.

Ambasador UE w Republice Mołdawii, Jego Ekscelencja Pan Pirkka Tapiola, w przemówieniu otwierającym stwierdził, że „pomyślna realizacja tego projektu pozwoli rozwinąć możliwości służby zdrowia, których poziom będzie porównywalny z równorzędnymi instytucjami Państw Członkowskich UE. W ten sposób UE zapewnia wsparcie w celu zagwarantowania stałego dostępu do produktów leczniczych dobrej jakości. 

Jego Ekscelencja Pan Rimantas Latakas, Ambasador Republiki Litewskiej w Republice Mołdawii podkreślił, że “ten projekt powinien harmonizować kompetencje Agencji Leków i Wyrobów Medycznych na tym samym poziomie z równorzędnymi instytucjami Państw Członkowskich i powinien pozwalać pacjentom na korzystanie z bezpiecznych, wysokiej jakości i skutecznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych“.

„Ten projekt powinien nas zbliżyć, Polska i Litwa są sąsiadami w obrębie UE i ze względu na poprzednie reformy, jesteśmy postępowi, zaawansowani w tej dziedzinie i bardzo cieszymy się, że możemy podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami. Ponadto, takie projekty stwarzają poczucie bliskości gdyż Republika Mołdawii jest już krajem stowarzyszonym z UE i macie Państwo prawo do korzystania z naszej pomocy“, powiedział Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii, Jego Ekscelencja Pan Artur Michalski.

Wiceminister Zdrowia w Republice Litewskiej, Dr Kristina Garuolienė podkreśliła, że „ten projekt przyczyni się do wzmocnienia istniejącej współpracy między Litwą a Mołdawią w dziedzinie zdrowia“. Wiceminister Zdrowia dostrzegła również, że Litwa będzie kontynuować wsparcie dla celów Mołdawii w zakresie poprawy i umacniania zdrowia ludności Mołdawii.

Dr Agnes Saint-Raymond zauważyła, iż „Europejska Agencja Leków (EMA) z zadowoleniem przyjmuje i wspiera ten projekt, który buduje i przyczynia się do dostarczania wysokiej jakości produktów leczniczych dla pacjentów w Europie“.

Mr. Gintautas Barcys, Dyrektor Litewskiej Państwowej Agencji Kontroli Produktów Leczniczych dodał, że „ten Projekt Współpracy Bliźniaczej finansowany ze środków Unii Europejskiej będzie dążył do wzmocnienia możliwości Agencji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych w Republice Mołdawii i umożliwi współpracę z innymi agencjami UE w dziedzinie produktów leczniczych i wyrobów medycznych”.

 „Projekt ten dowodzi, że partnerstwo sąsiedzkie, jakie funkcjonuje pomiędzy Polską a Litwą, może być korzystne nie tylko dla obywateli tych państw, ale również dla Państw stowarzyszonych z UE, z ogromnym wpływem na ich system regulacyjny, ramy prawne i lepszy dostęp do bezpiecznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych w przyszłości“, przyznał Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dr Grzegorz Cessak.

Projekt Współpracy Bliźniaczej finansowany ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez okres około 24 miesięcy. Głównym celem tego projektu, wartego 1 100 000 euro jest wzmocnienie funkcjonowania MMDA w odniesieniu do produkcji produktów leczniczych, dopuszczania do obrotu, monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii, dystrybucji i polityki cenowej oraz wyrobów medycznych  w zakresie nadzoru nad rynkiem, monitorowania bezpieczeństwa i rejestracji, jak również badań klinicznych i działalności farmaceutycznej. Wraz z zakończeniem tego projektu MMDA powinna mieć takie same możliwości regulacyjne, jakimi dysponują podobne agencje Państw Członkowskich Unii Europejskiej i dzięki temu powinna także umożliwić pacjentom korzystanie z bezpieczniejszych i bardziej skutecznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Projekt Współpracy Bliźniaczej finansowany ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez partnerów Państw Członkowskich Unii Europejskiej: Ministerstwo Zdrowia (Republika Litewska), Państwową Agencję Kontroli Leków z ramienia Ministerstwa Zdrowia (Republika Litewska), Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Rzeczpospolita Polska) i Centralną Agencję Zarządzania Projektami (Republika Litewska), we współpracy z instytucją partnerską kraju beneficjenta - Agencję Leków i Wyrobów Medycznych Republiki Mołdawii.

W celu uzyskania dalszych informacji, osobą do kontaktu jest:

Ms. Anželika Oraitė the Resident Twinning Adviser (E-mail: anzelika.oraite@sam.lt, tel. +373 6711 3366) or Ms. Corina Iacob, the Resident Twinning Adviser Counterpart (E-mail: corina.iacob@amed.md, tel. +373 22 884 327).

 

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of more than 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders̕̕̕.