Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

 

W październiku 2015 roku Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pan Grzegorz Cessak uczestniczył w sesji nadzwyczajnej Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency, EMA), podczas której Rada wybrała profesora Guido Rasiego z listy kandydatów przedstawionej przez Komisję Europejską na stanowisko Dyrektora Zarządzającego Agencji.
Profesor Rasi został poproszony o przedstawienie oświadczenia przed Komitetem ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego w dniu 13. października 2015. Nowy Dyrektor Zarządzający zostanie mianowany po tej sesji.
Na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków można znaleźć informacje na temat procedury mianowania Dyrektora Zarządzającego EMA, a także zdjęcie i biografię profesora Rasiego.
Po ogłoszeniu nominacji profesor Rasi powiedział “Jestem zaszczycony nominacją na stanowisko Dyrektora Zarządzającego EMA i wdzięczny za możliwość kontynuowania naszych starań mających na celu umożliwienie Agencji sprostanie stojącym przed nią wyzwaniom. Jestem nadzwyczaj dumny z Agencji i wszystkich urzędów leków. Patrząc w przyszłość, musimy sprostać oczekiwaniom pacjentów odnośnie dostępu do nowych i bezpiecznych opcji leczenia. Oznacza to, że procedura dopuszczania leków nie tylko będzie wspierana na wczesnym etapie rozwoju I badań, ale będziemy dążyć do tego aby umożliwić jak najlepsze wykorzystanie rzeczywistych danych przez cały cykl życia produktów leczniczych.”
Po nominacji profesora Rasiego,  Przewodniczący Rady Zarządzającej, profesor sir Kent Woods powiedział, “Rada Zarządzająca z przyjemnością może ogłosić nominację profesora Guido Rasiego na Dyrektora Zarządzającego EMA. Decyzja Rady Zarządzającej jest rezultatem rzetelnego procesu rekrutacji prowadzonego w ostatnich miesiącach. Cieszymy się na podjęcie przez profesora Rasiego kierownictwa nad Agencją.”

Pełniący obowiązki Dyrektora Zarządzającego, pan Andreas Pott, będzie kontynuował zarządzanie działalnością EMA I prawnie ją reprezentował do czasu oficjalnego podjęcia obowiązków przez Dyrektora Zarządzającego.