Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W dniu 6 października w Londynie odbyło się 93 posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków.

Spotkanie rozpoczęło się od głosowania w sprawie stanowiska Wiceprzewodniczącego Rady Zarządzającej. Reprezentant Polski - Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych został wybrany spośród trzech kandydatów na to stanowisko. To już druga oficjalna rola Grzegorza Cessaka w tym gremium, gdzie jest rownież koordynatorem w Grupie ds. Budżetu i Programu Pracy Europejskiej Agencji Leków.

Rada Zarządzająca nadzoruje działania Europejskiej Agencji Leków, w tym Dyrektora Agencji. Składa się ona z 36 członków: 28   szefów agencji rejestracyjnych państw członkowskich, 2 przedstawicieli Komisji Europejskiej, 2 przedstawicieli Parlamentu Europejskiego oraz 4 przedstawicieli organizacji społecznych. Jako Wiceprzewodniczący Grzegorz Cessak będzie wspierał Przewodniczącą w prowadzeniu spotkań oraz w odpowiednim zakresie będzie ją zastępował.

Kolejnym istotnym punktem spotkania było wystąpienie Dyrektora Zarządzającego, który poza przedstawieniem sprawozdania z rezultatów pracy Agencji w najbardziej znaczących obszarach kompetencyjnych, przekazał delegatom wymiar działań oraz przewidywane dalsze kroki Agencji związane z Brexit, włączając w to informacje o powołaniu specjalnej Grupy Zadaniowej w ramach EMA ds. Brexit. Jej zadaniem jest nie tylko przygotowanie się do przeniesienia siedziby Agencji, ale przede wszystkim zapewnienia kontynuacji całości procesów w ramach Agencji bez uszczerbku dla ich ilości i jakości.

Pozostałe tematy posiedzenia dotyczyły zmian w polityce monitorowania konfliktu interesów w EMA, opłat za inspekcje badań klinicznych dla produktów dopuszczanych centralnie, projektu audytowanych wymagań EudraVigilance, rozwoju zakresu współpracy międzynarodowej przy ocenie produktów leczniczych w ramach Wielonarodowych Zespołów Oceniających. 

Tradycyjnie też zapoznano członków Rady z szeregiem raportów i sprawozdań z kluczowych projektów i obszarów takich jak: portal i baza danych pochodzących z badań klinicznych, EudraVigilance dla produktów weterynaryjnych, działania tele-informatyczne oraz Grupy Sterującej ds. Zbierania Danych. 

 

Kolejne posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków odbędzie się w grudniu br.