Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

 

W dniach 17 – 18 grudnia odbyło się ostatnie w roku 2014, 86 posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency, EMA), w którym uczestniczył Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W czasie posiedzenia omówione zostały kwestie finansowe, półroczne sprawozdanie z działalności Agencji, przedstawione przez Zastępcę Dyrektora Zarządzającego, przyjęto też plan pracy Agencji na 2015 rok oraz zaakceptowano projekt planu na 2016 oraz  budżet EMA. Omówiono  politykę zarządzania zasobami ludzkimi w Agencji na najbliższe  lata, ramy współpracy między EMA a organizacjami pacjentów i przemysłem, a także sprawy związane z projektami teleinformatycznymi i działaniami podejmowanymi przez Agencję w walce z epidemią Ebola.

W związku z wyrokiem Sądu ds. Służby Cywilnej Unii Europejskiej, stwierdzającym nieprawidłowość proceduralną w wyborze Dyrektora Zarządzającego EMA i uchylającym decyzję o jego powołaniu, Rada Zarządzająca podjęła decyzje dotyczące bieżącego zarządzania Agencją w tych okolicznościach.

Postanowiono m.in., iż obowiązki Dyrektora Zarządzającego przejmie dotychczasowy zastępca Andreas Pott.

Członkowie Rady poświęcili także czas na przyjęcie szeregu dokumentów dotyczących leków weterynaryjnych  rzadkiego zastosowania dla rzadkich gatunków (ang. minor use minor species; MUMS) oraz tworzenia portalu dla badań klinicznych i planowego audytu archiwów PSUR.

 

Współpraca Międzynarodowa