Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

 

Kolejne, 85. spotkanie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency, EMA), w którym uczestniczył Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,  Pan Grzegorz Cessak, odbyło się 2. października w Londynie. Było to pierwsze posiedzenie w nowej siedzibie Agencji.
Podczas tego spotkania obok tematów dotyczących kwestii finansowych, półrocznego sprawozdania z działalności Agencji, przedstawianego przez Dyrektora Zarządzającego, sprawozdania z działalności komitetów naukowych i aktualnych informacji na temat działalności legislacyjnej prezentowanych przez przedstawiciela Komisji Europejskiej, Rada Zarządzająca przyjęła politykę dostępu do danych pochodzących z badan klinicznych kończąc tym samym wielomiesięczny proces konsultacji nad projektem.
Za pomocą tego nowego narzędzia będącego m. in. realizacja polityki transparentności Europejskiej Agencji Leków, wszyscy zainteresowani poprzez portal internetowy będą mogli mięć wgląd do tej części dokumentacji produktu leczniczego, na podstawie, której EMA podejmuje decyzje. Nie będą udostępniane dane objęte tajemnica przedsiębiorstwa oraz dane osobowe.
Członkowie Rady omówili także kwestie związane z nowym umiejscowieniem kompetencyjnym Europejskiej Agencji Leków, która decyzja  nowego Prezydenta Komisji Europejskiej Jean-Clode Juncker została przeniesiona z Komisji ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności do Komisji ds. Rynku Wewnętrznego i Przemysłu

Wydział Współpracy Międzynarodowej