Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

 

 

W dniu 3 października 2013r. Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,  uczestniczył w 81 posiedzeniu Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków, które tradycyjnie odbyło się w siedzibie EMA w Londynie.

Podczas posiedzenia omawiane były istotne kwestie reorganizacji wewnętrznych systemów działania EMA, plany związane ze zmiana siedziby oraz zasady i zakres ujawniania materiałów z posiedzeń Komitetów Naukowych EMA.

Ponadto obok stałych punktów obrad takich jak: wystąpienia Dyrektora Zarządzającego Europejskiej Agencji Leków, raport Komisji Europejskiej oraz raport Szefów Agencji Leków, ze szczególną uwagą został omówiony projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. opłat dla Agencji związanych z monitorowaniem bezpieczeństwa farmakoterapii, jak również sprawozdanie z pierwszego roku funkcjonowania Komitetu ds. Nadzoru Bezpieczeństwa Farmakoterapii oraz niezbędne zmiany w budżecie Agencji na rok 2014.

Wydział Współpracy Międzynarodowej