Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

 

W dniu 13 czerwca 2103r. Prezes Urzędu Grzegorz Cessak, członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (EMA) wziął udział w 80-tym posiedzeniu Rady. Podczas tego posiedzenia jednym z ważniejszych omawianych tematów była reorganizacja struktury EMA, która ma prowadzić do usprawnienia efektywności jej funkcjonowania. Ponadto przedstawiciel Komisji Europejskiej przedstawił także sprawozdanie z najważniejszych spraw prowadzonych przez Dyrektoriaty ze szczególnym uwzględnieniem  prac nad propozycją rozwiązań prawnych dotyczących opłat dla EMA za czynności związane z wejściem w życie nowych przepisów w sprawie bezpieczeństwa nadzoru farmakoterapii. Kwestia ta, z uwagi na duze znaczenie dla finansowania prac EMA została szczegółowo omówiona przez członków Rady. Innym ważnym punktem obrad był temat publicznych wysłuchań, które są nowym narzędziem utworzonym na podstawie legislacji  z zakresu nadzoru bezpieczeństwa farmakoterapii. Rada Zarządzająca zapoznała się z dokumentem przygotowanym przez Agencję odnośnie pierwszych wniosków w tym obszarze. Rada także wysłuchała i omówiła propozycję nowelizacji polityki dla dopuszczania produktów leczniczych weterynaryjnych przeznaczonych dla rzadkich chorób i rzadkich gatunków  (Minor Use Minor Species, MUMS).