Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W dniach 3-4-5 lutego 2015 r. odbyło się 79. posiedzenie Szefów Agencji Leków – (Heads of Medicines Agencies, HMA) zorganizowane przez łotewską Prezydencję. Gospodarzami spotkania byli: Państwowa Agencja Leków Republiki Łotwy i Urząd ds. Żywności i Spraw Weterynaryjnych Republiki Łotwy, natomiast Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych reprezentował Wiceprezes ds. Produktów Leczniczych Pan Marcin Kołakowski.
Na posiedzeniu poza dyskusją nad kluczowymi, bieżącymi tematami dotyczącymi rejestracji produktów leczniczych i monitorowania bezpieczeństwa ich stosowania, wnikliwie omówiono projekt nowej legislacji weterynaryjnej wraz z możliwymi implikacjami. Przygotowano również list wyrażający stanowisko HMA wobec tych aktów prawnych.
W dalszej części spotkania przyjęto szereg sprawozdań: z prac grup roboczych i komitetów z obszaru zarówno leków przeznaczonych dla ludzi jak tez zwierząt, Komisji Europejskiej, Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków oraz Grupy Zarządzającej Szefów Agencji Leków.
Finalną częścią obrad była dyskusja nad ostatecznym kształtem, a następnie nad praktycznymi możliwościami zaimplementowania dokumentu EU Medicines Network Strategy to 2020.

Wydział Współpracy Międzynarodowej