Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

 

 

W dniu 13 grudnia 2012 r. Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, uczestniczył w 78 posiedzeniu Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków, które tradycyjnie odbyło się w siedzibie Agencji w Londynie.

Obok stałych punktów obrad, takich jak: tradycyjne wystąpienie Dyrektora Zarządzającego na temat kluczowych zagadnień dla Europejskiej Agencji Leków (EMA), omówienie Raportu Komisji Europejskiej z zakresu spraw prowadzonych przez Dyrektoriat Generalny Zdrowia i Konsumentóworaz sprawozdań wyznaczonych grup i komitetów EMA, ze szczególną uwagą omówiono wyzwania i postępy prac w zakresie implementacji nowego prawa dotyczącego monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii (Pharmacovigilance).

Ważnym punktem posiedzenia było zatwierdzenie budżetu EMA na rok 2013, który został przyjęty po prezentacji Grupy ds. Budżetu i Planowania Pracy 2013, której jednym z 3 członków jest delegat Polski. Przyjęto również program prac EMA na rok 2013 oraz zaakceptowano kandydaturę na stanowisko Wice Przewodniczącego Rady Zarządzającej - Waltera Schwerdtfegera. Na zakończenie spotkania omówiono zagadnienia z obszaru monitorowania działań niepożądanych weterynaryjnych produktów leczniczych i został przedstawiony raport roczny w tej sprawie.

Wydział Współpracy Międzynarodowej