Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

 

 

W dniach 24-25 kwietnia w Dublinie odbyło się 72 spotkanie Szefów Agencji Leków Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (HMA), odpowiedzialnych za produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi i zwierząt. W posiedzeniu wzięli udział reprezentanci Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Leków.

Głównym tematem dyskusji były  zagadnienia dotyczące wspólnej strategii implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji oraz kwestie dotyczące dodatkowego monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych oznaczonych symbolem czarnego trójkąta zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1235/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Rozporządzenie Nr 726/2004 w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Przedstawiono również takie tematy jak założenia strategii rozwoju Agencji Leków i kierunki pracy HMA, informacje o wynikach pracy poszczególnych grup roboczych HMA oraz CMDh i CMDv, a także postanowiono kontynuować prace nad wprowadzaniem europejskiej platformy elektronicznego składania wniosków i dokumentacji produktów leczniczych do organów kompetentnych.

 

Wydział Współpracy Międzynarodowej