Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W dniu 4 października 2012 r. Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, uczestniczył w 77 posiedzeniu Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków, które tradycyjnie odbyło się w siedzibie EMA w Londynie. Podczas spotkania, ze szczególną uwagą omówiono zagadnienia dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii (Pharmacovigilance) oraz pierwsze doświadczenia z funkcjonowania i oficjalne zasady działania – Rules of Procedure, nowego Komitetu Naukowego Europejskiej Agencji Leków – Komitetu ds. Oceny Ryzyka Pharmacovigilance (PRAC). Ponadto przekazano raport z realizacji zadań i z nominacji członków Rady Zarządzającej Komitetu Teleinformatycznego.  Omówiono także kluczowe zagadnienie występowania braków w dostępności leków, przekazując do akceptacji dokument podsumowujący dotychczas zebrane informacje w tym zakresie oraz efekty warsztatu przeprowadzonego przez Europejską Agencję Leków na początku września tego roku.

Wydział Współpracy Międzynarodowej