Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Wiceprezes ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych – Agata Andrzejewska

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Medycyny Weterynaryjnej – w 2001 roku uzyskała tytuł lekarza weterynarii. Ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kierunek: Higiena zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia. W 2011 roku uzyskała tytuł specjalisty z zakresu higiena zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia. 

W latach 2001 – 2004 pracowała w lecznicy dla zwierząt jako praktykujący lekarz weterynarii.

 Od marca 2004 roku pracuje w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Wydziale Zmian Porejestracyjnych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych.

W kwietniu 2012 roku została naczelnikiem Wydziału Zmian Porejestracyjnych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych.

Jako naczelnik brała udział w tworzeniu przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt, w tym w szczególności w zakresie przepisów dotyczących produktów leczniczych weterynaryjnych. Zdobyła również doświadczenie w planowaniu i organizacji pracy w zarządzanej przez siebie komórce organizacyjnej.

Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach dotyczących standardów zarządzania zasobami ludzkimi organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Brała również udział w wielu kongresach związanych z zagadnieniami dotyczącymi ochrony zdrowia publicznego.