Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Wiceprezes ds. Produktów Leczniczych -  Marcin Kołakowski                    

Marcin Kołakowski – dyplom magistra farmacji uzyskał w roku 1998 na Akademii Medycznej w Warszawie. Po odbyciu stażu umożliwiającego uzyskanie prawa wykonywania zawodu w roku 2000 został zatrudniony w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. W roku 2006 powierzono mu kierowanie Departamentem Nadzoru. Do obowiązków tej jednostki organizacyjnej należy m.in.: nadzór nad przestrzeganiem przez podmioty działające na rynku farmaceutycznym Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, współpraca z Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi, prowadzenie postępowań o wydanie, zmianą lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi oraz kontrola legalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1. W roku 2009 został powołany do sprawowanie funkcji Wiceprezesa ds. Produktów Leczniczych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych. Zadanie nadzorowanego pionu to m.in.: prowadzenie postępowań o wydanie, zmianę, zawieszenie lub cofnięcie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego oraz postępowań w sprawie badań klinicznych. Pozostałe zadania do nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii, współpraca międzynarodowa w obszarze kompetencji Pionu ds. Produktów Leczniczych oraz realizowanie innych działań. Dodatkowe wykształcenie to podyplomowe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim „Farmacja Przemysłowa” w semestrze 2004/2005 oraz „Marketing Strategiczny na Rynku Farmaceutycznym” organizowane przez poznańską Akademię Ekonomiczną w latach 2003-2004.