Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych -  Barbara Jaworska-Łuczak

Jest absolwentką Akademii Medycznej im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu, podczas których odbyła stypendia w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas którego odbyła staż w „Harvard-Jagiellonian Consortium for Health” oraz MBA ze specjalizacją Zarządzanie Technologiami Medycznymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

W latach 1998-2005 pracowała w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego WOZ CM-UJ w Krakowie i równocześnie w Małopolskiej Regionalnej Kasie Chorych. Następnie podjęła pracę w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, gdzie stworzyła i kierowała działem zajmującym się dopuszczaniem do obrotu produktów biobójczych.

W 2007 r. podjęła pracę w Głównym Inspektoracie Sanitarnym jako zastępca dyrektora Departamentu Żywności i Żywienia. W 2008 r. utworzyła w GIS-ie EFSA Polish Focal Point – Polski Punkt Koordynacyjny Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności, którym kierowała do 2012 r. Podczas Prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej czynnie uczestniczyła w pracach nad konkluzją „Zmniejszanie różnic zdrowotnych w UE poprzez zorganizowane działania na rzecz promowania zdrowego stylu życia” oraz przewodniczyła grupie roboczej ds. środków spożywczych w Radzie UE.

W lutym 2012 r. została powołana przez Ministra Zdrowia na stanowisko Wiceprezesa w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jest autorką i współautorką wielu artykułów, opracowań i analiz z zakresu szeroko pojętego zdrowia publicznego.