Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Grzegorz Cessak, absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), specjalizacja: technologia przemysłowa (synteza leków). W listopadzie 2016 roku uzyskał tytuł doktora nauk o zdrowiu w dziedzinie farmakologii na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego broniąc rozprawę doktorską pt.: „Rejestracyjne i kliniczne aspekty biorównoważności psychotropowych produktów leczniczych”.

Od 1 lipca 2009 roku jest Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a od 1 maja 2011 roku Prezes Urzędu pełni funkcję centralnego organu administracji rządowej, właściwego dla dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, rejestracji i nadzoru nad rynkiem wyrobów medycznych, dopuszczania do obrotu produktów biobójczych oraz badań klinicznych włączając w to weterynaryjne badania kliniczne.

W latach 2001-2002 pracownik Instytutu Leków w Warszawie. Z Urzędem związany nieprzerwanie od czasu jego powstania, tj. od 2002 r. W tym okresie był m.in. bezpośrednio odpowiedzialny za dostosowanie dokumentacji produktów leczniczych do wymogów prawa europejskiego, które zostało przeprowadzone w latach 2004-2008, zgodnie z Traktatem o Przystąpieniu  Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Grzegorz Cessak reprezentuje Polskę w strukturach  europejskich i na forach międzynarodowych skupiających państwa spoza UE. Od 2010 roku-jako członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (EMA), a od 6 października 2016 r. - jako Wiceprzewodniczący Rady - bierze czynny udział w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania pracy i funkcjonowania tej Agencji, współpracy z właściwymi organami w UE oraz działań Agencji mających zapewnić szybki dostęp społeczeństwa do bezpiecznych i skutecznych produktów leczniczych.

Od 2012 roku jest jednym z trzech członków działającej w ramach Rady Zarządzającej Grupy Koordynacyjnej do Spraw Budżetu i Programu Prac EMA. Został również wybrany na Mentora Emacolex – Grupy Roboczej Prawników Agencji Leków Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uczestnicząc w sieci Szefów Agencji Leków Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego koncentruje swoje działania na zapewnieniu harmonijnej współpracy narodowych agencji regulacyjnych w ramach przyjętej przez te agencje wspólnej strategii działania w zakresie dopuszczania do obrotu i monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.