Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Urząd Rejestracji Produktów  Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 WarszawaZobacz większa wersję mapy

Centrala: 48 22 492-11-00

Fax: 48 22 492-11-09

Rzecznik Urzędu

dr Wojciech Łuszczyna: rzecznik[at]urpl.gov.pl

Kontakt w sprawach dotyczących incydentów z wyrobami medycznymi i bezpieczeństwa wyrobów medycznych.

e-mail: incydenty [at] urpl.gov.pl
fax: +48 (22) 492 11 29

Kontakt w sprawach dotyczących niepożądanych działań produktów leczniczych:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych:
  Tel. (22) 49 21 301, Faks (22) 49 21 309

Zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego - ndl@urpl.gov.pl

Pozostałe pytania – dml@urpl.gov.pl

 

 

Kontakt do sekretariatów:

Sekretariat Produktów Leczniczych:

pl[at]urpl.gov.pl

Sekretariat Wyrobów Medycznych:

wm[at]urpl.gov.pl

(kontakt wyłącznie w celach umówienia spotkań z Wiceprezesem, dla pozostałej korespondencji prosimy o stosowanie zasad ogólnych zgodnych z KPA)

 

Sekretariat Produktów Biobójczych:

pb[at]urpl.gov.pl

 

Nr konta do wpłat krajowych

NBP O/O Warszawa: 30 1010 1010 0094 1022 3100 0000

Nr konta do wpłat dla kontrahentów z zagranicy:

Narodowy Bank Polski
00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 4
Nr konta: PL30 1010 1010 0094 1022 3100 0000
  Kod BIC NBP - NBPLPLPW


Organ właściwy w sprawie opłaty skarbowej :

Urząd Dzielnicy Ochota
M.St. Warszawy
ul. Grójecka 17 A
02-021 Warszawa.

wpłaty krajowe

95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)

wpłaty zagraniczne

PL 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)
kod SWIFT  do przelewów z zagranicy :  CITIPLPX

Uwagi dotyczące serwisu: webmaster _at_ urpl.gov.pl

Komórki Organizacyjne nadzorowane przez Prezesa Urzędu

Gabinet Prezesa
Sekretariat:

Telefon: (22) 49-21-490
Fax:       (22) 49-21-389
 


Departament Prawny
Sekretariat:

Telefon: (22) 49-21-261
Fax:       (22) 49-21-269


Departament Farmakopei

Telefon: (22) 49-21-271
Fax:       (22) 49-21-279
 


Departament Inspekcji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych
Sekretariat:

Telefon :  (22 )49-21-645
Fax:         (22) 49-21-644


Komórki Organizacyjne nadzorowane przez Wiceprezesa Urzędu do spraw Produktów Leczniczych
 
Departament Rejestracji Produktów Leczniczych
Sekretariat:

Telefon:    (22) 49-21-331
 


Departament Zmian Porejestracyjnych i Rerejestracji Produktów Leczniczych
Sekretariat:

Telefon: (22) 49-21-511
Fax:       (22) 49-21-339
 


Departament Oceny Dokumentacji Produktów Leczniczych
Sekretariat:

Telefon:   (22) 49-21-421
Fax:         (22) 49-21-479
 


Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Sekretariat:

 Telefon: (22) 49-21-301
Fax:      (22) 49-21-309Departament Badań Klinicznych Produktów Leczniczych
Sekretariat:

Telefon:  (22) 49-21-291
Fax:        (22) 49-21-299


Departament Rejestru i Importu Równoległego Produktów Leczniczych
Sekretariat:

Telefon:    (22) 49-21-251
Komórki Organizacyjne nadzorowane przez Wiceprezesa Urzędu do spraw Wyrobów Medycznych
 


Departament Informacji o Wyrobach Medycznych
Sekretariat:

Telefon: (22) 49-21-171
Fax:       (22) 49-21-199Departament Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych
Sekretariat:

Telefon:  (22) 49-21-157
Fax:        (22) 49-21-129

 

Komórki Organizacyjne nadzorowane przez Wiceprezesa Urzędu do spraw Produktów Biobójczych

Departament Rejestracji i Oceny Dokumentacji Produktów Biobójczych
Sekretariat:

Telefon:    (22) 49-20-905
Fax :          (22) 49-20-901
 


Departament Informacji o Produktach Biobójczych oraz Wyrobach Poddanych Działaniu Produktów Biobójczych
Sekretariat:

Telefon:  (22) 49-20-904
Fax:        (22) 49-20-901


Komórki Organizacyjne nadzorowane przez Wiceprezesa Urzędu do spraw Produktów Leczniczych Weterynaryjnych


Departament Rejestracji i Badań Klinicznych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych
Sekretariat

  Telefon:   (22) 49-21-662

Departament Oceny Dokumentacji i Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Weterynaryjnych
Sekretariat

Telefon:   (22) 49-21-662Komórki Organizacyjne nadzorowane przez Dyrektora Generalnego

Gabinet Dyrektora Generalnego
Sekretariat

Telefon:    (22) 49-21-111

fax: (22) 49-21-496

 

Biuro Finansowo-Księgowe
Sekretariat

Telefon:    (22) 49-21-220
Fax:          (22) 49-21-219

 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Sekretariat

Telefon:    (22) 49-21-601
Fax:          (22) 49-21-660

 

Biuro Organizacji i Jakości
Sekretariat

Telefon:  (22) 49-21-131
Fax:        (22) 49-21-139

 

Biuro Informatyki
Sekretariat

Telefon:    (22) 49-21-151
Fax:          (22) 49-21-159

 

Biuro Kadr
Sekretariat

Telefon:  (22) 49-21-175
 Fax:       (22) 49-21-484

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków przez osoby wyznaczone według Zarządzenia Nr 111 Dyrektora Generalnego z dnia 12 kwietnia 2013 roku

Prezes Urzędu przyjmuje w zakresie skarg i wniosków składanych przez interesantów dotyczących pracy Wiceprezesów oraz Dyrektora Generalnego Urzędu:

we wtorek, w godz. 9.00-10.00, po uprzednim umówieniu się tel. (22) 492-14-90.

Dyrektor Generalny Urzędu przyjmuje interesantów w zakresie skarg i wniosków składanych przez pracowników Urzędu:

w środę, w godz. 13.00-14.00, po uprzednim umówieniu się tel. (22) 492-11-11.

Osoba zatrudniona na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej oraz Skarg i Wniosków przyjmuje interesantów w zakresie pozostałych skarg i wniosków wpływających do Urzędu w godzinach określonych zgodnie z art. 253 § 3 KPA, w dniach: poniedziałek - w godz. 8.30 - 16.30 oraz wtorek - piątek w godz. 8.30 - 15.30, po uprzednim umówieniu się tel. (22) 492-11-49.